החל מנובמבר 2017- מרכז תאומים ומשפחה גם בצפון!

 פרטים ממש עוד מעט....