הקליניקה החברתית 2020 - ייעוץ במחירים מתאימים לתקופה