מפגשי זום אישיים לקראת הפרדת התאומים: הכנה לטרום, לתקופה הראשונה, ללילדים, להורים, לגננ.ת /מורה ובכלל

 קישור להרשמה

 
https://www.pulseem.com/Pulseem/ClientImages/10657///%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%94.png